Yem bayi ruhsatı almak için gerekli belgeler

Ticarete arz edilmek üzere yem satışı yapmak isteyenler 1734 sayılı Yem Kanunun 10. maddesi ve ilgili Yem yönetmeliğinin 41. maddesi gereğince ruhsat almak zorundadırlar.

Gerçek ve Tüzel kişilere ait “Beyana ve Tescile Tabi Yemlerin Depolama ve Satış Yeri Ruhsatnamesi” almak için illerde İl Tarım Müdürlüğü Kontrol Şube Müdürlüğüne, ilçelerde ise Tarım İlçe Müdürlüklerine müracaat edilecektir.

Başvuru esnasında tanzim edilecek belgeler şunlardır:

1-Dilekçe

2-İşyeri Kira ise “Kira Sözleşmesi” fotokopisi

3-Ruhsat Bedelinin Yatırıldığına dair makbuz veya Banka Dekontu ( 2009 yılı için 155 TL)

4-Vergi Levhası Fotokopisi (Şahıs için)

5-İşyeri Açma Ruhsatı fotokopisi (Şahıs için)

7-Oda Kayıt Sicil No fotokopisi (Şahıs için)

8-Ticaret Sicil Gazetesi nüshası(Şirket için)

9-İmza Sirküleri (Şirket için)

Ruhsat bedelleri müracaat esnasında İl veya İlçe Müdürlüklerindeki “ Döner Sermaye İşletmesine” veya T.C. Ziraat Bankası Bornova Şubesindeki 38710510-5002 No’lu hesaba (Tarım İl Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi) yatırabilecektir.

EkBoyut
yem-bayi-ruhsati-dilekce-ornegi.rar2.2 KB
Etiketler: