Tekne ve şahıs ruhsat işlemleri

1380 Sayılı Su ürünleri Kanununa göre, ticari balıkçılıkla iştigal eden gerçek kişiler ile bu amaçla kullanılan balıkçı teknelerine ruhsat tezkeresi düzenlenmesi zorunludur. Bu çalışmalar kapsamında, gerçek kişiler ve tekne ruhsatlarına ait vize, devir vb. işlemler Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

Tekne ruhsatlarının vizesi iki yılda bir gerçek kişilere ait ruhsat vizeleri ise 5 yılda bir yapılmaktadır.

Buna göre;

Amatör Balıkçı Belgesi Almak İçin:

1- Başvuru Dilekçesi.
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
3- Bir adet fotoğraf.
4- Döner sermaye makbuzu.

Gerçek Kişi (Ticari) Balıkçı Belgesi Almak İçin:

(657 sayılı Kanun'a tabi çalışan devlet memurları alamaz)

1- Başvuru Dilekçesi.
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
3- İki adet fotoğraf.
4- Döner sermaye makbuzu.

Gerçek Kişi (Ticari) Vizesi İçin:

1- Başvuru Dilekçesi.
2- Su Ürünleri Kooperatifinden Balıkçı Belgesi.
3- Eski "Gerçek Kişi Balıkçı Belgesi"
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
5- Bir adet fotoğraf.
6- Döner sermaye makbuzu.

Tekne Ruhsatının Vizesi İçin:

1-Başvuru dilekçesi.(İl Müdürlüğünden)
2-Balıkçı Tekne Ruhsatının aslı ve fotokopisi.
3-Kooperatiften "Balıkçı Belgesi"
4-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
5-Döner Sermaye makbuzu.

Tekne Satış - Yeni Ruhsat Çıkarma:

1- Satış işlemi.(Liman Başkanlığından)
2- Uygunluk Yazısı.(Tarım İl Müdürlüğünden)
     Gerekli belgeler:
     - Dilekçe
     - Bağlama Kütüğü Satış Belgesi’nin ‘Aslı Gibidir’ onaylı örneği.
     - Tekne Ruhsatı ve fotokopisi.
     - Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
3- Tonilato Belgesi çıkarılması.(Liman Başkanlığından)
4- Yeni ruhsat düzenlenmesi (Tarım il Müdürlüğünden)
     Gerekli belgeler:
     - Başvuru dilekçesi.
     - Tekne Ruhsatı.
     - Tonilato Belgesi ve fotokopisi.(Liman Başkanlığından)
     - Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi ve fotokopisi.(Liman Başkanlığından)
     - Nüfus cüzdanının fotokopisi.
     - Döner sermaye makbuzu.