Çiğ Süt Üretimi Desteklemesi İcmal Listesi

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında 2009/14850 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği ve Çiğ Sütün Destekleme Talimat esaslarına göre yürütülmekte olan Çiğ Süt Desteklemesi 2009 Üretim sezonu; İzmir Merkez İlçe ve Köylerine ait, Çiğ Süt destekleme primi için başvuru yapan üreticilerimizin Ulusal Süt Kayıt Sistemine yapılan kayıtları sonucunda sistemden alınan askı icmali (İcmal-2) 23.02.2010 – 01.03.2010 tarihleri arasında 5(Beş) iş günü süreyle askıya çıkartılmıştır.

Bahsi geçen tebliğ hükümlerinde; “Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.” denmektedir. Bu nedenle 23.02.2010 – 01.03.2010 tarihleri arasında 5(Beş) iş günü süreyle itirazlar kabul edilecek, bu tarihler sonrasında yapılacak itirazlar mevzuat gereği değerlendirmeye alınmayacaktır.

Süt teşvik duyurusu